<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=661596091551613&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Päätöksenteko

Yksittäisen seurakunnan hallintoelimet

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaalilla nelivuotiskaudeksi.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat esimerkiksi päätökset seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisvero, rakennushankkeet ja uudet virat. Kirkkovaltuuston erityiseen toimivaltaan kuuluu valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoiden vaalissa.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. 

Seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien hallintoelimet

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto valitaan seurakuntavaalilla nelivuotiskaudeksi.

Seurakuntaneuvosto johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa. Kukin seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät. Seurakuntaneuvoston erityiseen toimivaltaan kuuluu valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoiden vaalissa. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra. 

Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaalilla nelivuotiskaudeksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymälle kuuluvissa asioissa. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja valitsee jäsenet yhteiseen kirkkoneuvostoon. Yhteinen kirkkovaltuusto myös jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken. Yhteisen kirkkovaltuuston erityiseen toimivaltaan kuuluu valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoiden vaalissa.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden välein yhteisen kirkkoneuvoston. Sen puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin tehtävään nimittämä seurakuntayhtymän seurakunnan kirkkoherra.

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja toimii yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Se edustaa seurakuntayhtymää suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakuntayhtymän sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Yhteinen kirkkoneuvosto myös johtaa seurakuntayhtymän tehtäväksi annettuja seurakunnallisia työmuotoja.

Yhteisellä kirkkoneuvostolla on yhteisen kirkkovaltuuston päättämä ohjesääntö. Ohjesäännössä määrätään muun muassa yhteisen kirkkoneuvoston jäsenmäärä, joka on 5–15 henkilöä.