<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=661596091551613&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

TIETOSUOJASELOSTE SEURAKUNTAVAALIT.FI–SIVUSTON EHDOKASTIEDOISTA

 

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 1802 1, kirkkohallitus@evl.fi

 

Yhteyshenkilö

Aku Sonninen

Kirkkohallitus
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
puh. 050 3243 159, aku.sonninen@evl.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Seurakuntavaalit.fi-sivuston ehdokastiedot

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään seurakuntavaaleista, vaaliehdokkuudesta ja vaalien tuloksesta tiedottamiseen. Lisäksi tietojen käyttötarkoituksena on äänestysaktiivisuuden sekä kirkkoa ja seurakunnan toimintaa kohtaan tunnetun kiinnostuksen lisääminen. Tietojen käyttämisellä helpotetaan myös äänestäjiä tekemään äänestyspäätös.

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a- ja e-kohtaan. Suostumuksen antaneiden ehdokkaiden ehdokkuustiedot julkaistaan seurakuntavaalit.fi-verkkosivuilla. Vaalien tuloksen selvittyä kaikkien valituksi tulleiden henkilöiden tiedot julkaistaan seurakuntavaalit.fi-verkkosivuilla.
 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on vuoden 2018 seurakuntavaaliehdokkaat, jotka ovat antaneet suostumuksen tietojensa julkaisemiseen sekä valituksi tulleet luottamushenkilöt.

Rekisteriin talletetaan sukunimi, puhuttelunimi, asuinpaikka, arvo tai ammatti, ehdokasnumero, seurakunta, vaali, johon henkilö osallistuu, ehdokaslistan nimitys, äänimäärä, vertausluku, ehdokkaan tilatieto.
 

Tietolähteet

Tiedot ehdokkaista ja valituksi tulleista saadaan seurakuntien käyttöön tehdystä seurakuntavaalien laskentajärjestelmästä.

Tietojen luovutukset

Rekisteritiedot julkaistaan seurakuntavaalit.fi-verkkosivuilla, jossa ne ovat kaikkien saatavilla.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vaalien toimittamisen ja tuloksesta tiedottamisen ajan. Tiedot poistetaan, kun vaalit on käyty ja vaalien tuloksesta tiedottaminen ja tuloksen analysointi päättyy.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kts. Evästeet