<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=661596091551613&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Sopuvaalit

Onko seurakunnassasi päädytty sopuvaaliin?

Demokraattisen vaalijärjestelmään kuuluu, että ensisijaisesti järjestetään vaalit. Sopuvaalit ovat kuitenkin mahdolliset joissakin tilanteessa.

Sopuvaali tarkoittaa sitä, että seurakunnassa ei järjestetä äänestystä, vaan kaikki ehdolla olevat valitaan varsinaisiksi jäseniksi tai varajäseniksi ilman äänestystä.

Jos seurakunnassasi järjestetään sopuvaalit, silloin varsinaisena äänestyspäivänä ei ole äänestystä. Sen sijaan ennakkoäänestys järjestetään muiden seurakuntien äänioikeutettuja varten, koska ennakkoäänestysmahdollisuus on maanlaajuinen.

Seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa järjestetään seurakuntavaaleissa kahdet vaalit. Molempia vaaleja varten kerätään erilliset ehdokaslistat. Seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa voi siis olla tilanne, että toinen vaali on sopuvaali ja vain toiset vaalit järjestetään eli ehdokkaista äänestetään.

Sopuvaaliseurakuntien ehdokkaat voivat kuitenkin vastata vaalikoneeseen. Henkilön tietojen kohdalla ei silloin kuitenkaan ole ehdokasnumeroa.

Miksi ja milloin sopuvaalit?

Sopuvaalit tulevat kyseeseen, jos:

  1. annetaan yksi hyväksytty ehdokaslista, jossa valitsijayhdistys asettaa varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet järjestykseen.
  2. hyväksytyissä ehdokaslistoissa on ehdokkaita yhtä monta kuin on varsinaisia jäseniä toimielimeen valittava tai ainakin neljä viidesosaa valittavien määrästä. (kirkon vaalijärjestys 51 §)

Valitsijayhdistyksen tulee siinä tapauksessa, että annetaan vain yksi hyväksytty ehdokaslista, asettaa ehdokkaat perustamisasiakirjassa varsinaisiksi jäseniksi ja asettaa varajäsenet järjestykseen. Jos ehdokkaita ei ole perustamisasiakirjassa asetettu mainitulla tavalla, käydään vaali varsinaisten jäsenien ja varajäsenien välillä, vaikka olisi annettu ainoastaan yksi hyväksytty ehdokaslista.  

Sopuvaalin edellytykset täyttyvät siinä tapauksessa, että useammassa kuin yhdessä hyväksytyssä ehdokaslistassa asetetaan ehdokkaita enintään yhtä monta kuin toimielimeen on valittava jäseniä. Esimerkiksi jos vaaleissa on asetettu yhteensä 19 ehdokasta kolmen eri valitsijayhdistyksen ehdokaslistoilta ja kirkkovaltuustoon valitaan 19 jäsentä, on kyseessä sopuvaalit. Silloin kyseiset ehdokkaat tulevat valituiksi ilman äänestystä. Sopuvaaleista ei ole sen sijaan kysymys, jos hyväksytyissä ehdokaslistoissa asetetaan ehdokkaita enemmän kuin toimielimeen valitaan jäseniä.   

Jos vaaleissa tulee tilanne, että ehdokkaita on vähemmän kuin neljä viidesosaa valittavien määrästä, niin vaaleja ei voida toimittaa. Tällaisessa tilanteessa vaalit pitää järjestää seurakunnassa uudelleen.