<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=661596091551613&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Tulevaisuutta tehdään nyt

 

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt. Luottamushenkilöt vaikuttavat monin eri tavoin seurakuntansa työhön ja sitä kautta sen tulevaisuuteen. He ovat tekemässä seurakuntien taloutta, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevia päätöksiä. Luottamushenkilöt tukevat paikallisseurakuntien työtä ohjaamalla sitä tulevaisuuteen katsovan strategian mukaiseen toimintaan. Kirkon ylintä päätäntävaltaa käyttävät kirkolliskokousedustajat valitaan luottamushenkilöiden joukosta.

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu lähes 3,7 miljoonaa ihmistä. Tähän joukkoon mahtuu hyvin eri tavoilla kirkosta ajattelevia ja maailmaa näkeviä ihmisiä. Kunnioittamalla ja kuuntelemalla toisiamme mahdumme saman katon alle.

Suomen suurimman yhteisön tulevaisuudesta päättävät sen jäsenet. Jokaisella yli 16-vuotiaalla jäsenellä on oikeus äänestää seurakuntavaaleissa ja kaikilla täysi-ikäisillä jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle. Näissä vaaleissa ovet ovat auki kaikille. Tervetuloa asettumaan ehdolle ja äänestämään seurakuntavaaleissa sellaisena kuin olet.

#uskottu