TIETOSUOJASELOSTE VALITSIJAYHDISTYKSET SEURAKUNNITTAIN REKISTERISTÄ

 

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 1802 1, kirkkohallitus@evl.fi

 

Yhteyshenkilö

Aku Sonninen

Kirkkohallitus
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
puh. 050 3243 159, aku.sonninen(at)evl.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Valitsijayhdistykset seurakunnittain

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään suunnitteilla olevista valitsijayhdistyksistä tiedottamista ja ehdokasrekrytointia varten. Tarkoituksena on kiinnostuksen herättäminen kirkkoa ja seurakunnan toimintaa kohtaan, ehdokasmäärän nostaminen vuoden 2018 vaaleissa ja ehdokkuutta harkitsevien henkilöiden arvoihin ja tavoitteisiin sopivien valitsijayhdistyksien löytämisen helpottaminen. Annettuja tietoja käytetään myös Kirkon viestinnän vaalimarkkinoinnissa ja -viestinnässä.

 

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohtaan.

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmä, joiden tietoja käsitellään, on vuoden 2018 seurakuntaavaaleihin valitsijayhdistyksen perustamista tai sen yhteyshenkilönä toimimista suunnittelevat henkilöt.

 

Rekisteriin talletetaan valitsijayhdistystä perustamassa olevan ryhmän yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja seurakunta sekä hänen edustamansa ryhmän nimi, kotisivu, taustatiedot ja vapaaehtoinen esittelyteksti.

 

Tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen täyttäessään lomakkeen seura-kuntavaalit.fi -verkkosivulla.

 

Tietojen luovutukset

Rekisteritiedot julkaistaan seurakuntavaalit.fi –sivulla valitsijayhdistysten markkinointiin ja ehdokasrekrytointiin varatussa osiossa, jossa ne ovat kaikkien saatavilla.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ehdokasrekrytoinnin ja vaaliviestinnän ajan. Pääsy palveluun ja sen sisältämiin tietoihin suljetaan, kun ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018. Tämän jälkeen tiedot säilytetään vaaliviestintää varten. Tiedot poistetaan vuoden 2018 päättyessä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
     
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
     
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
     
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä